Silicol®Gel hjälper för ett behagligt och harmoniskt matsmältningssystem

läs mer

silicol®gel – Magens beskyddare

silicol®gel för ett lugnt och harmoniskt matsmältningssystem.

silicol®gel, som tillhandahålls i två förpackningsstorlekar, 200 ml + 500 ml, är en kolloidal eller synnerligen dispergerbar vattenlöslig kiselsyra som tas oralt.
silicol®gel:

  • behandlar mag- och tarmstörningar så som halsbränna, uppstötningar, väderspänningar, magknip och känslig-tarm-syndrom (IBS)

  • minskar surhetsgraden

  • binder och absorberar gifter, bakterier och irriterande ämnen som avlägsnas på ett säkert och naturligt sätt

  • förser matsmältningskanalen med ett skyddande skikt på tarmväggen

En matsked tre gånger om dagen har i kliniska_studier bevisats vara effektivt för att snabbt normalisera mag- och tarmfunktionen utan biverkningar.

silicol®gel är ett certifierat medicintekniskt hjälpmedel (klass II a) i överensstämmelse med EU-direktiv 93/42/EEC och är ett registrerat varumärke som tillhör Saguna GmbH, Bielefeld, Tyskland