Silicol®Gel hjälper för ett behagligt och harmoniskt matsmältningssystem

läs mer

FORSKNING

Bilden illustrerar resultaten av en randomiserad placebokontrollerad dubbelblind studie av silicol®gel för behandling av non-ulcer-dyspepsi (NUD) / känslig-tarm-syndrom (IBS):

Undersökningen utfördes som en sex veckors multi-crossover-studie. Totalt 30 patienter deltog i undersökningen.
Detta försök påvisade att 1 matsked silicol®gel 3 gånger om dagen:

 • Normaliserar mag- och tarmfunktionen
 • Reducerar signifikant:
  • halsbränna
  • uppstötningar(reflux)
  • illamående  
  • magknip/ont 
  • obehag
 • Verkar snabbt och utan biverkningar
 • Frekvensen av såväl halsbränna som förekomsten av uppstötningar reducerades också signifikant.

Undersökningen utfördes av Dr Erling Thom, forskare vid Medstadt Research A/S, Lillestrøm i Norge.

 

Utlåtande om silicol®gel

Verkningssättet av silikagel i Saguna Silicol mot gastriska besvär och uppstötningar utgår huvudsakligen från en väldokumenterad skyddsmekanism på slemhinnan i tarmen:

1. Adsorption av aggressiva medier, substanser och organismer på den större inre och yttre ytan av silikagelen.

Adsorptionen av aggressiva komponenter i maginnehållet till de elektriskt laddade inre och ytter ytorna av silikagelen så som mikroorganismer, enzymer, syror etc. och dess deaktivering har beskrivits i att antal noga utformade och verkställda experimentella studier.

2. Stabilisering av den polymera strukturen av slemhinnan i tarmen.

I ett antal studier har interaktionen mellan polymerisk silikagel och mukopolysackarider bevisats

B.S.C. Leadbeaters vetenskapliga publikationen om Protoplasma 98.241-262 (1978) är en av de första dokumenten i vilken det nära sambandet mellan organiska strukturer och kiselsyra beskrivits. I den här ultra-strukturella studien om flagellaten Stephanosca diplocostata, att kiselsyra i denna organism inte är en passiv fällning av mineralmassa utan deponeras i nära samverkan med polymeriska biologiska strukturer så som vesikulära membran där de formar flytande band

Likande resultat har erhållits av andra forskare i andra djur-och plantorganismer som visar att polymerisk kiselsyra har en nära interaktion med intra- och extracellulära polymer och därmed medför en strukturell stabilisering vilket är fallet i den gastriska slemhinnan.

Resultaten av de kliniska studierna bekräftar en effektiv behandling av gastriska besvär, halsbränna och uppstötningar baserat på dessa verkningsmekanismer, vilket är en behandlingsmetod som använts empiriskt sedan länge inom den traditionella medicinen.

Prof. Dr. Dr. Karlheinz Schmidt
Professor of Experimental Medicine
University of Tuebingen
Germany
26th August 2005

 

 

ADSORPTIONAdsorption bestäms av:

1. Typ av adsorbent (kiselsyra, aluminiumoxid, etc.)
2. Yta
3. Genomsnittlig ytenergi

Adsorption uppstår när det adsorberande ämnets molekyler penetrerar massan av den fasta eller flytande adsorbenten.
Porösa eller finfördelade fasta adsorbenter kan adsorbera större mängder på grund av den relativt större exponerade ytan.