Silicol®Gel hjälper för ett behagligt och harmoniskt matsmältningssystem

läs mer

HUR silicol®gel FUNGERAR

silicol®gel innehåller kiselsyra som är en vattenhaltig flytande gel bestående av silikon och syre som lätt kan intas i en oral dos för effektiv verkan i mag-tarmkanalen.

Den terapeutiska verkan av silicol®gel kan tillskrivas den stora och reaktiva ytan som beläggs av kolloidal kiselsyra och dess absorberande förmåga genom att:

  • täcka slemhinnorna i mage och tarmar med ett skyddande skikt

  • binda gifter, irriterande ämnen, cellrester och ett överskott på syra, och transportera bort dem säkert och naturligt ur kroppen

  • därmed skydda magens och tarmens slemhinnor vilket återställer lugn och harmoni i magen.

silicol®gel fungerar som en ”magnet” som fysiskt drar åt sig och binder irriterande ämnen, skadliga gifter och patogener, och oskadliggör dem. 

silicol®gel absorberar dessutom överskott på syra och reducerar uppsvälldhet från gasbildningar

  • En matsked Silicol®gel tre gånger om dagen har i en klinisk undersökning bevisats normalisera mag- och tarmfunktionen på ett snabbt och effektivt sätt utan biverkningar.