Silicol®Gel hjälper för ett behagligt och harmoniskt matsmältningssystem

läs mer

MAG-OCH TARMBESVÄR

Vid invärtes bruk har man funnit att kolloidal kiselsyra (silicol®gel) är ett effektivt medel mot känslig-tarm-syndrom (IBS), gastrit, gasbildningar och halsbränna.

Mag- och tarmbesvär orsakas ofta av retande ämnen, skadliga och toxiska ämnen men även av patogen.

När mag-tarmkanalen är irriterad av denna typ av gifter, kan matsmältningskanalen inte fungera normalt och detta kan leda till fysiska besvär.

Gastrointestinala besvär ansvarar för nästan vart fjärde läkarbesök. Nästa alla människor lider någon gång under livet av denna typ av besvär:

  • Magkatarr (Gastrit)

  • Gasbildningar

  • Halsbränna

  • Illamående

  • Diarré

silicol®gel är ett säkert och effektivt behandlingsmedel mot alla dessa typer av besvär. Cirka 12 miljoner personer i Storbritannien lider av gastrointestinala besvär och 3 av 4 drabbade utgörs av kvinnor.

Känslig-tarm-syndrom (IBS)

IBS, även kallad spastisk kolon, mucous colitis, dyspeptisk diarré, spastisk förstoppning, ångest och gastrointestinalt syndrom, samt nervös tarm, är en av de vanligaste magåkommorna i västvärlden. Experter har spekulerat om möjliga orsaker men ingen direkt orsak har identifierats.

Vanliga symtom på IBS:

  • Magont/obehag, uppblåsthet, orolig mage, täta behov av att tömma tarmen, växlande episoder av förstoppning och diarré.

  • Ingen enskild fastlagd behandlingsmetod har bevisats varit allmänt effektiv mot IBS.

  • silicol®gel har i en klinisk undersökning (se FORSKNING) bevisats vara effektiv för behandling av de vanligaste symtomen relaterade till IBS.